Ziek .info – gezondheidsinformatie over ziektes en aandoeningen

Zorgzwaartepakket

april 27, 2014Klaas Oostendorp0

Wat is het Zorgzwaartepakket?
Het Zorgzwaartepakket of ZZP dient als oplossing voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Mensen die moeite hebben met de dagelijkse activiteiten krijgen, afhankelijk van de hoeveelheid zorg die nodig is, zo’n pakket toegewezen. Deze pakketten hebben allemaal hun eigen hoeveelheid zorg beschikbaar. Er wordt bij ieder pakket standaard van uit gegaan dat deze persoon 24 uur per dag hulp nodig heeft. Daarbuiten wordt er ook nog eens onderscheid gemaakt tussen zorg thuis en zorg met verblijf door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wet bepaalt hoeveel iemand nog zelf kan doen en hoeveel assistentie deze persoon nodig heeft bij de dagelijkse activiteiten.

Alle zorgzwaartepakketten op een rijtje

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ, Zorgzwaartepakketten Sector V&V en Zorgzwaartepakketten Sector GZ

Meer weten:

Familie, zorgzwaartepakketten en de Zorgscorekaart


Kinderen
Het Zorgzwaartepakket is niet alleen maar beschikbaar voor volwassenen en senioren. Heeft uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking en bent u op een punt gekomen dat u niet meer bereid bent om nog 100% voor hem of haar te kunnen zorgen, dan kunt uw kind gebruik maken van het Zorgzwaartepakket. Dit pakket biedt ondersteuning qua begeleiding en zorg zodat uw kind nog steeds kan doen wat hij of zij leuk vindt.

Zorg thuis
Als u nog gedeeltelijk kunt zorgen voor uw kind is het verstandig om zorg en begeleiding voor thuis te nemen. Uw kind wordt ondersteunt met zijn of haar dagelijkse activiteiten waarin u niet meer in staat bent om dit te doen. Een cliënt komt dan een aantal uur per dag hierbij helpen en probeert voortgang te brengen in de ontwikkeling van uw kind. Verzorging voor thuis wordt vaak aangeboden bij lichte lichamelijke en verstandelijke beperkingen.

Zorg in een instelling
Bij zware lichamelijke of verstandelijke beperkingen is het op een bepaalde leeftijd niet meer mogelijk om thuis te wonen. Dagelijkse activiteiten worden steeds moeilijker naarmate uw kind ouder wordt. U kunt dan na indicatie de keuze maken om het Zorgzwaartepakket te kiezen waarbij uw kind naar de instelling wordt gestuurd. Een aantal uur per dag wordt uw kind begeleid in dagelijkse- en sociale activiteiten. Daarbuiten wordt er aan de ontwikkeling van uw kind gewerkt zodat hij of zij in de toekomst eventueel voor zichzelf kan zorgen.

Visie kamerleden op het PGB zorgzwaartepakket

 

School
De meeste kinderen met een beperking gaan gewoon naar een normale of speciale school. In bepaalde gevallen is het niet meer mogelijk om naar een normale of speciale school te gaan. U wordt dan geadviseerd om uw kind naar een gespecialiseerd centrum te sturen. In dit centrum wordt er gericht gewerkt aan de ontwikkeling van uw kind door professionals, zodat hij of zij in de toekomst eventueel voor zichzelf kan zorgen.

In bijna alle gevallen zit de zorg en begeleiding standaard verwerkt in een Zorgzwaartepakket. Toch moet u vaak een kleine financiële bijdrage leveren. Dit varieert per zorgverzekeraar. Aangeraden wordt om een adviesgesprek aan te gaan met uw zorgverzekeraar om een duidelijkheid krijgen over de eigen bijdrage die u moet leveren.

Voor uw kind een Zorgzwaartepakket toegewezen krijgt, wordt een indicatie gedaan door het CIZ om hieruit duidelijk te maken welke zorg uw kind nodig heeft en tot hoeveel hij of zij nog zelf in staat is. Wilt u meer zorg voor uw kind dan hij of zij toegewezen krijgt dat moet u hier vaak zelf aan bijdragen.

Krijgt iedereen hetzelfde Zorgzwaartepakket toegewezen?

Afhankelijk van de situatie wordt bekeken welke zorg iemand toegewezen krijgt. Vaak variëren deze situaties veel van elkaar, dus niet iedereen krijgt precies hetzelfde pakket toegewezen.

Aan wie wordt het Zorgzwaartepakket toegewezen?

Het Zorgzwaartepakket wordt toegewezen aan een patiëntengroep met specifieke aandoening of ziektebeeld. Dit kan variëren van Geestelijke gehandicapten tot patiënten met dementie. Bij ieder pakket moet de patiënt aan een aantal eisen voldoen voordat diegene een pakket toegewezen krijgt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (het CIZ) constateert hoeveel zorg een patiënt nodig heeft en stelt hieruit welk pakket de patiënt toegewezen krijgt. Uit het soort pakket dat toegewezen wordt blijkt dan of een patiënt alleen thuis zorg krijgt of hiervoor wordt opgenomen in een verzorgingshuis, verpleeghuis, GZ-instelling (Instelling voor gehandicapten) of GGZ-instelling (Instelling voor geestelijke gezondheidszorg).

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Op deze manier kunt u hoge kosten aan verpleging, behandeling of verzorging vermijden. Toch wordt uw verblijf in een AWBZ-instelling niet volledig vergoed. In de eerste 6 maanden dient de patiënt minimaal €152 per maand en maximaal €797,80 per maand te betalen. Dit wordt de lage eigen bijdrage genoemd. Na deze 6 maanden dient de patiënt de hoge eigen bijdragen te betalen. De hoge bijdrage kan oplopen tot maximaal €2189,20; afhankelijk van uw financiële situatie. Het CAK houdt er tijdens de berekening van de hoge eigen bijdragen altijd rekening mee dat u voldoende zak- en kleedgeld overhoudt, ongeacht uw bijdrage. Niet alle zorginstellingen vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Instellingen als ziekenhuizen, revalidatie-instellingen of instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg worden vaak in rekening gebracht van de Zorgverzekeringswet. Het kan echter voorkomen dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit verschilt per zorgverzekeraar, aangeraden wordt dus om te informeren bij uw zorgverzekeraar.Vaak is niet helemaal duidelijk vanaf welk moment een hoge of lage bijdrage betaald moet worden. U betaalt een lage- of hoge eigen bijdragen wanneer:

  • U in een AWBZ-instelling wordt opgenomen;
  • U de sleutel krijgt voor uw kamer in een verzorgingshuis;
  • U naar het verpleeghuis kunt;
  • U 18 jaar wordt en in een AWBZ-instelling verblijft;

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ
Zorgzwaartepakketten Sector V&V
Zorgzwaartepakketten Sector GZ

Meer weten

Actueel: Zzp’s ggz-c niet naar zorgverzekeraar, maar naar gemeenten (5 september 2013)
Voor de zomer was de gedachte van het kabinet om per 1 januari 2015 de hogere zorgzwaartepakketten ggz-c over te hevelen naar de zorgverzekeraar. Na vele gesprekken op het ministerie van VWS is Per Saldo duidelijk geworden dat deze hogere zzp’s (een deel van 3, 4, 5 en 6) overgaan naar de gemeenten, net als de zzp’s 1,2 en deel van 3.

Per Saldo is het hier niet mee eens en strijdt ervoor dat deze hogere zzp’s ggz-c over gaan naar de nieuwe kern-Awbz. Dat gebeurt immers ook met de hogere zzp’s voor de mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De vereniging begrijpt dan ook niet waarom er anders wordt omgegaan met mensen met psychiatrische aandoeningen.

De zzp’s ggz-b gaan wel over naar de zorgverzekeraar.

bron: Per Saldo

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*