Zorgzwaartepakket

Wat is het Zorgzwaartepakket? Meer weten


Het Zorgzwaartepakket of ZZP dient als oplossing voor mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Mensen die moeite hebben met de dagelijkse activiteiten krijgen, afhankelijk van de hoeveelheid zorg die nodig is, zo’n pakket toegewezen. Deze pakketten hebben allemaal hun eigen hoeveelheid zorg beschikbaar. Er wordt bij ieder pakket standaard van uit gegaan dat deze persoon 24 uur per dag hulp nodig heeft. Daarbuiten wordt er ook nog eens onderscheid gemaakt tussen zorg thuis en zorg met verblijf door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wet bepaalt hoeveel iemand nog zelf kan doen en hoeveel assistentie deze persoon nodig heeft bij de dagelijkse activiteiten.

Alle zorgzwaartepakketten op een rijtje

Actueel: Zzp’s ggz-c niet naar zorgverzekeraar, maar naar gemeenten (5 september 2013) 

Voor de zomer was de gedachte van het kabinet om per 1 januari 2015 de hogere zorgzwaartepakketten ggz-c over te hevelen naar de zorgverzekeraar. Na vele gesprekken op het ministerie van VWS is Per Saldo duidelijk geworden dat deze hogere zzp’s (een deel van 3, 4, 5 en 6) overgaan naar de gemeenten, net als de zzp’s 1,2 en deel van 3.

Per Saldo is het hier niet mee eens en strijdt ervoor dat deze hogere zzp’s ggz-c over gaan naar de nieuwe kern-Awbz. Dat gebeurt immers ook met de hogere zzp’s voor de mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De vereniging begrijpt dan ook niet waarom er anders wordt omgegaan met mensen met psychiatrische aandoeningen.

De zzp’s ggz-b gaan wel over naar de zorgverzekeraar.

bron: Per Saldo

Meer weten: